Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari-september 2009-2013 (preliminär uppgift)

Brott 2009 2010 2011 2012 2013
Alla brott 1) 337 969 331 950 347 018 328 529 321 785
A Egendomsbrott 195 515 189 295 195 753 183 227 182 208
Inbrott totalt 30 487 29 147 29 830 27 123 24 292
Inbrott i bostad 4 856 4 992 4 895 5 002 4 260
- i fritidsbostadshus 1 253 1 184 1 261 1 182 1 235
- i annan bostad 3 603 3 808 3 634 3 820 3 025
Inbrott i affärslokal 3 278 3 164 3 323 3 076 2 913
Inbrott i motorfordon 11 381 9 953 10 511 8 422 7 123
Annan stöld genom olovligt intrång 10 972 11 038 11 101 10 623 9 996
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 9 456 8 706 9 354 7 025 6 249
- tillgrepp av motorfordon 1 297 1 160 1 242 943 808
- olovligt brukande av motorfordon 789 726 709 657 563
- grovt olovligt brukande av motorfordon 3 - - 2 1
- bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 7 337 6 790 7 388 5 407 4 863
- grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 30 30 15 16 14
Rån 1 278 1 132 1 204 1 247 1 138
- grovt rån 163 118 150 151 138
Skadegörelse 39 548 37 504 40 455 34 160 32 985
- grov skadegörelse 166 185 157 187 203
Förskingring 2 423 2 504 2 462 2 481 2 720
- grov förskingring 206 242 214 258 274
Bedrägeri 13 013 12 098 13 258 15 917 16 840
- grovt bedrägeri 789 746 891 807 920
B Brott mot liv och hälsa 27 061 27 190 32 508 30 830 28 080
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 79 85 82 65 74
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 281 231 236 276 195
Misshandel 24 895 25 187 30 427 28 804 26 199
- grov misshandel 1 648 1 521 1 591 1 401 1 383
C Sexualbrott 1 714 1 846 2 286 2 731 2 596
Sexuellt utnyttjande av barn 842 829 1 096 1 181 1 285
Våldtäkt 501 632 741 809 750
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 10 543 10 250 10 892 10 991 10 106
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1 319 1 274 1 457 1 433 1 258
- riktat mot polispersonal 1 229 1 139 1 330 1 299 1 153
Hindrande av tjänsteman 1 718 1 632 1 720 1 634 1 407
- hindrande riktat mot polispersonal 1 666 1 599 1 689 1 600 1 380
E Vissa trafikbrott 44 382 41 932 41 714 37 694 34 584
Rattfylleri 18 314 16 393 16 304 14 915 13 827
- grovt rattfylleri 9 619 8 663 8 695 8 029 7 071
F Övriga brott 58 754 61 437 63 865 63 056 64 211
Narkotikabrott 13 918 15 300 15 402 15 446 16 937
- grovt narkotikabrott 643 828 752 789 820
Alkoholbrott/Alkoholförseelse 2 902 3 418 4 092 3 928 3 839
1) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013, 3:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 14.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari-september 2009-2013 (preliminär uppgift) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/03/polrik_2013_03_2013-10-14_tau_001_sv.html