Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Misstänkta för brott efter medborgarskap 2009 - 2013

Brott/År Totalt Finländska medborgare Utländska medborgare Svenska medborgare Estniska medborgare Ryska/f.d. sovjetiska medborgare Somalia Övriga utländska medborgare
Alla brott 1) 2009 298 527 268 578 29 949 1 825 6 399 5 957 1 489 14 279
2010 302 053 268 422 33 631 1 671 8 541 6 352 1 427 15 640
2011 302 762 268 247 34 515 1 420 9 072 7 052 1 587 15 384
2012 283 052 247 751 35 301 1 440 8 402 9 034 1 375 15 050
2013 276 361 241 550 34 811 1 391 8 095 8 124 1 348 15 853
Stöldbrott 2009 67 521 58 984 8 537 358 2 151 986 475 4 567
2010 68 646 58 848 9 798 420 2 693 1 098 378 5 209
2011 67 386 58 340 9 046 267 2 658 1 152 436 4 533
2012 60 112 52 034 8 078 276 2 074 1 180 396 4 152
2013 60 456 51 811 8 645 298 1 862 986 449 5 050
Rånbrott 2009 1 543 1 375 168 15 30 9 39 75
2010 1 330 1 152 178 11 30 13 41 83
2011 1 403 1 207 196 10 25 10 35 116
2012 1 452 1 303 149 10 31 14 27 67
2013 1 367 1 244 123 10 28 14 12 59
Bedrägeribrott 2009 16 142 15 142 1 000 199 142 97 92 470
2010 18 217 16 962 1 255 159 186 130 134 646
2011 16 818 15 766 1 052 98 246 104 81 523
2012 17 102 15 961 1 141 129 270 146 63 533
2013 19 735 18 598 1 137 110 206 91 91 639
Misshandelsbrott 2009 29 439 26 811 2 628 153 450 282 252 1 491
2010 29 027 26 192 2 835 148 546 244 258 1 639
2011 33 174 29 499 3 675 141 687 336 309 2 202
2012 32 237 28 538 3 699 123 740 361 266 2 209
2013 30 053 26 953 3 100 153 688 268 213 1 778
Våldtaktsbrott 2009 512 367 145 2 4 6 14 119
2010 574 314 260 4 11 5 2 238
2011 644 474 170 3 15 3 11 138
2012 771 558 213 7 15 12 15 164
2013 800 618 182 6 15 7 19 135
Rattfyllerier 2009 23 161 21 164 1 997 163 917 359 13 545
2010 21 437 19 300 2 137 103 1 192 357 12 473
2011 21 153 18 599 2 554 105 1 484 409 10 546
2012 19 065 16 645 2 420 107 1 360 390 23 540
2013 17 753 15 734 2 019 78 1 105 339 17 480
Narkotikabrott 2009 17 425 16 158 1 267 132 218 169 88 660
2010 20 403 18 973 1 430 94 293 212 115 716
2011 19 292 17 880 1 412 111 284 212 113 692
2012 19 119 17 689 1 430 102 231 242 92 763
2013 20 701 18 989 1 712 113 394 253 96 856
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 2009 478 803 457 252 21 551 1 572 3 891 5 211 322 10 555
2010 493 304 470 510 22 794 1 460 4 910 5 224 308 10 892
2011 493 058 468 027 25 031 1 461 5 705 5 771 388 11 706
2012 424 557 399 897 24 660 1 311 5 534 6 353 390 11 072
2013 434 658 409 464 25 194 1 327 5 492 7 089 421 10 865
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2013, Tabellbilaga 3. Misstänkta för brott efter medborgarskap 2009 - 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_003_sv.html