Julkaistu: 18.4.2006

Kiinteistöalan palvelut merkittävin loppukäytön tuoteryhmä vuonna 2003

Vuotta 2003 koskevien tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietojen mukaan tuoteryhmä 70, kiinteistöalan palvelut, oli Suomen kansantalouden merkittävin loppukäytön tuoteryhmä. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat tuoteryhmä 45, rakennustyöt, tuoteryhmä 85, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, tuoteryhmä 15, elintarvikkeet ja juomat sekä tuoteryhmä 32, radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet.

Tilastokeskus julkaisee kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niistä johdetut panos-tuotos- ja analyysitaulukot noin kaksi vuotta kunkin tilastovuoden päättymisen jälkeen. Nyt julkaistaan vuotta 2003 koskevat tiedot. Samalla julkaistaan muuttuneet vuosia
1995 - 2002 koskevat tiedot. Muutokset perustuvat EU:ssa tehtävään kansantalouden tilinpidon laskentamenetelmien harmonisointityöhön sekä kansantalouden vuositilinpidon aikasarjatietojen tarkistuksiin. Uudet taulukot korvaavat aiemmin julkaistut taulukot.

Suurimpien tuoteryhmien osuudet ostajanhintaisesta loppukäytöstä

Tuoteryhmä Osuus (%) koko
loppukäytöstä
70 Kiinteistöalan palvelut 9,9
45 Rakennustyöt 7,5
85 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 7,4
15 Elintarvikkeet ja juomat 6,3
32 Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet 5,5
75 Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus 4,9
21 Massa, paperi ja paperituotteet 4,8
29 Muualla luokittelemattomat koneet ja laitteet 4,8
80 Koulutuspalvelut 4,4
34 Autot ja perävaunut 3,5

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2003. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Räty (09) 1734 2647, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 18.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2003/pt_2003_2006-04-18_tie_001.html