Publicerad: 14.9.2012

Byggnader och byggnadsarbeten den mest betydande produktgrup-pen inom insatsförbrukning år 2009

Enligt uppgifterna i tillgångs- och användningstabeller gällande år 2009 var byggnader och byggnadsarbeten den mest betydande produktgrupp inom insatsförbrukning i Finlands samhällsekonomi. De följande viktigaste produktgrupperna var fastighetstjänster, utvinning av mineral (innehåller råoljan), juridiska och ekonomiska konsulttjänster; tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsråd-givningstjänster, livsmedel, drycker och tobaksvaror samt stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter.

De största produktgruppernas andelar av insatsförbrukning till mottagarpris

Produktgrupp (CPA) Andel (%) av hela
insatsförbrukningt
41_43 Byggnader och byggnadsarbeten 4,8
68 Fastighetsjänster 4,4
05_09 Utvinning av mineral 4,2
69_70 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster: tjänster som... 3,7
10_12 Livsmedel, drycker och tobaksvaror 3,7
19 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 3,7
35 El, gas, värme och kyla 3,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparatert 3,5
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 3,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 3,5
62_63 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster... 3,0
52 Tjänster avseende magasinerig och stödtjänster tiil transport 2,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 2,7
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och... 2,7

Insatsförbrukning består av värdet av de varor och tjänster som används som insats i produktionspro-cessen, exklusive fasta tillgångar (investeringsvaror), vars användning förs som kapitalförslitning.

Statistikcentralen publicerar årligen tillgångs- och användningstabeller över produktflöden inom samhällsekonomin samt de input-output- och analystabeller som härletts på basis av dem. Nu publi-ceras uppgifterna för år 2009. Tabellerna för år 2010 publiceras i februari 2013


Källa: Nationalräkenskaper 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Räty 09 1734 2647, Tuomas Rothovius 09 1734 3360, skt95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 14.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/2009/pt_2009_2012-09-14_tie_001_sv.html