Finlands officiella statistik

Input-output

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industrins största indirekta sysselsättningseffekter inom livsmedelsindustrin år 2017
27.11.2020
Enligt Statistikcentralens input-outputstatistik hade livsmedelsindustrin de största indirekta effekterna av de industriella näringsgrenarna på sysselsättningen inom samhällsekonomin i Finland år 2017. Den indirekta inverkan av ökningen på en miljon euro av slutanvändningen av näringsgrenens produkter (konsumtionsutgifter + bruttoinvestering + export) på antalet sysselsatta inom hela ekonomin var 9,5 sysselsatta. De därefter största indirekta sysselsättningseffekterna hade tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. (5,7) samt tillverkning av andra transportmedel (5,2).

Beskrivning: Tillgångstabellen beskriver produktionen av de varor och tjänster som används i samhällsekonomin produktgruppvis inom de olika näringsgrenarna och importen av dem. I användningstabellen beskrivs användningen av dessa produkter som mellanprodukter inom olika näringsgrenar och som slutprodukter inom landet och för export. Av beskrivningen framgår också hur kostnaderna fördelas efter näringsgren på anskaffning av inhemska och utländska produkter samt löner, driftsöverskott och andra poster för förädlingsvärde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: import, input-output-analys, nationalräkenskaper, näringsgrenar, produktion.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Input-outputstatistiken kompletteras med fastpristabeller
5.12.2018
I input-outputstatistiken från år 2015 publiceras tillgångstabellen till baspris och användningstabellen till mottagarpris också i föregående års priser.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/index_sv.html