Finlands officiella statistik

Input-output

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Återexportens andel 7 procent av Finlands totalexport år 2016
8.4.2020
Enligt Statistikcentralens input-outputstatistik var återexportens andel av det sammanlagda värdet av exporten av varor och tjänster till mottagarpris 7 procent år 2016. Värdet av återexporten var störst inom exporten av datorer, elektronikvaror och optik.

Nästa offentliggörande:
27.11.2020

Beskrivning: Tillgångstabellen beskriver produktionen av de varor och tjänster som används i samhällsekonomin produktgruppvis inom de olika näringsgrenarna och importen av dem. I användningstabellen beskrivs användningen av dessa produkter som mellanprodukter inom olika näringsgrenar och som slutprodukter inom landet och för export. Av beskrivningen framgår också hur kostnaderna fördelas efter näringsgren på anskaffning av inhemska och utländska produkter samt löner, driftsöverskott och andra poster för förädlingsvärde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: import, input-output-analys, nationalräkenskaper, näringsgrenar, produktion.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Input-outputstatistiken kompletteras med fastpristabeller
5.12.2018
I input-outputstatistiken från år 2015 publiceras tillgångstabellen till baspris och användningstabellen till mottagarpris också i föregående års priser.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/index_sv.html