Finlands officiella statistik

Input-output

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på importerade insatser steg mer än priserna på inhemska insatser år 2018
29.4.2021
Enligt Statistikcentralens input-outputstatistik steg priserna på insatsförbrukningen inom alla näringsgrenar med sammanlagt 3,2 procent år 2018. Priserna på insatser som skaffats på hemmamarknaden steg med 2,6 procent, medan priserna på insatser från utlandet steg med 4,5 procent. Importen av insatser hade alltså i genomsnitt en höjande effekt på prisförändringen av insatsförbrukningen inom näringsgrenen.

Beskrivning: Tillgångstabellen beskriver produktionen av de varor och tjänster som används i samhällsekonomin produktgruppvis inom de olika näringsgrenarna och importen av dem. I användningstabellen beskrivs användningen av dessa produkter som mellanprodukter inom olika näringsgrenar och som slutprodukter inom landet och för export. Av beskrivningen framgår också hur kostnaderna fördelas efter näringsgren på anskaffning av inhemska och utländska produkter samt löner, driftsöverskott och andra poster för förädlingsvärde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: import, input-output-analys, nationalräkenskaper, näringsgrenar, produktion.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Input-outputstatistiken kompletteras med fastpristabeller
5.12.2018
I input-outputstatistiken från år 2015 publiceras tillgångstabellen till baspris och användningstabellen till mottagarpris också i föregående års priser.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/index_sv.html