Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Virkeshandeln av industrivirke.

Finlands officiella statistik

Virkeshandelns volymer och priser

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Virkeshandelns volymer och priser
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: I statistiken presenteras information om inköpsmängder och priser för det virke som skogsindustrin köpt från privatskogarna. Informationen grundar sig på de virkeshandelskontrakt som gjorts upp mellan virkesköparna och -säljarna. Materialet innefattar virkesmarknadsinformation från Skogsindustrin rf:s medlemsföretag. Statistiken är uppdelad enligt virkessortiment och affärssätt (rot- och leveransaffärer). Från och med början av år 2011 statistikförs rotaffärernas virkesmängder och rotpriser även enligt avverkningssätt. Virkesprisernas områdesindelning baserar sig på prisområden (7), men för inköpsmängderna används samma indelning som för skogscentralerna (13). Informationen publiceras varje vecka, månatligen och årligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skogsbruket, priser, virkesmarknad, rotpris, leveranspris, timmer, massaved.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Virkeshandelns volymer och priser [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/puukaup/index_sv.html