Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen april-augusti 2015

  Summan av tre månader och årsförändring 1)
06-08/2015 05-07/2015 04-06/2015
Beviljade bygglov 1000 m3 8 771 8 504 9 215
Årsförändring, % 14,4 -6,2 -18,6
Påbörjade byggprojekt 1000 m3 9 074 8 664 9 030
Årsförändring, % -2,1 -12,9 -14,2
Färdigställda byggprojekt 1000 m3 7 396 7 245 8 310
Årsförändring, % -15,3 -19,7 -11,8
1) Årsförändringen jämför värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2015, Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen april-augusti 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2015/08/ras_2015_08_2015-10-23_tau_001_sv.html