Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2018-11-27) Revidering, procentenhet
2017/09 24,4 30,5 6,1
2017/10 -20,7 -14,8 5,9
2017/11 -22,0 -12,0 10,0
2017/12 -12,6 0,8 13,4
2018/01 -8,1 3,2 11,3
2018/02 -12,0 2,0 14,0
2018/03 -31,4 -20,1 11,3
2018/04 -11,0 -6,5 4,5
2018/05 -19,4 -10,9 8,5
2018/06 -5,9 0,4 6,3
2018/07 9,2 20,4 11,2
2018/08 -24,0 -21,8 2,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2018-11-27) Revidering, procentenhet
2017/09 3,0 8,3 5,3
2017/10 3,5 7,5 4,0
2017/11 3,4 6,8 3,4
2017/12 7,2 8,6 1,4
2018/01 12,1 11,2 -0,9
2018/02 7,5 11,1 3,6
2018/03 9,5 7,1 -2,4
2018/04 9,9 7,0 -2,9
2018/05 9,5 4,9 -4,6
2018/06 8,3 5,2 -3,1
2018/07 4,9 3,4 -1,5
2018/08 3,0 1,6 -1,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2018/09/ras_2018_09_2018-11-27_rev_001_sv.html