Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-04-25) Revidering, procentenhet
2018/02 -12,0 -1,2 10,8
2018/03 -31,4 -18,9 12,5
2018/04 -11,0 9,4 20,4
2018/05 -19,4 -7,5 11,9
2018/06 -5,9 5,9 11,8
2018/07 9,2 25,3 16,1
2018/08 -24,0 -8,7 15,3
2018/09 -47,0 -37,7 9,3
2018/10 -9,3 -1,7 7,6
2018/11 -36,9 -17,0 19,9
2018/12 -13,6 7,7 21,3
2019/01 -6,2 -3,3 2,9
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-04-25) Revidering, procentenhet
2018/02 7,5 14,8 7,3
2018/03 9,5 11,0 1,5
2018/04 9,9 10,6 0,7
2018/05 9,5 7,1 -2,4
2018/06 8,3 6,6 -1,7
2018/07 4,9 5,2 0,3
2018/08 3,0 3,4 0,4
2018/09 0,8 2,8 2,0
2018/10 1,0 3,0 2,0
2018/11 1,1 2,6 1,5
2018/12 2,6 3,9 1,3
2019/01 2,3 3,2 0,9
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/02/ras_2019_02_2019-04-25_rev_001_sv.html