Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, november

Byggnads- och bostadsproduktion 2019, september

2019
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik