Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2020-02-25) Revidering, procentenhet
2018/12 -13,6 14,8 28,4
2019/01 -6,2 20,2 26,4
2019/02 -27,9 -17,4 10,5
2019/03 -14,2 -5,8 8,4
2019/04 -36,2 -21,2 15,0
2019/05 -37,6 -6,8 30,8
2019/06 4,0 14,8 10,8
2019/07 -21,3 -12,1 9,2
2019/08 -27,4 -5,5 21,9
2019/09 32,0 56,5 24,5
2019/10 -35,2 -15,7 19,5
2019/11 2,9 1,8 -1,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2020-02-25) Revidering, procentenhet
2018/12 2,6 4,9 2,3
2019/01 2,3 2,4 0,1
2019/02 1,1 -1,1 -2,2
2019/03 1,6 0,2 -1,4
2019/04 2,6 -1,6 -4,2
2019/05 4,0 -2,3 -6,3
2019/06 -0,7 -4,7 -4,0
2019/07 -1,2 -3,7 -2,5
2019/08 -2,5 -3,4 -0,9
2019/09 -5,8 -4,3 1,5
2019/10 -4,9 -4,0 0,9
2019/11 -4,2 -2,9 1,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/12/ras_2019_12_2020-02-25_rev_001_sv.html