Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2020-03-24) Revidering, procentenhet
2019/01 -6,2 20,0 26,2
2019/02 -27,9 -16,8 11,1
2019/03 -14,2 -3,9 10,3
2019/04 -36,2 -19,8 16,4
2019/05 -37,6 -8,2 29,4
2019/06 4,0 14,0 10,0
2019/07 -21,3 -11,3 10,0
2019/08 -27,4 -6,1 21,3
2019/09 32,0 56,3 24,3
2019/10 -35,2 -15,4 19,8
2019/11 2,9 2,6 -0,3
2019/12 -40,0 -36,5 3,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad (2010=100) 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2020-03-24) Revidering, procentenhet
2019/01 2,3 2,3 0,0
2019/02 1,1 -1,1 -2,2
2019/03 1,6 0,3 -1,3
2019/04 2,6 -1,3 -3,9
2019/05 4,0 -2,0 -6,0
2019/06 -0,7 -4,5 -3,8
2019/07 -1,2 -3,4 -2,2
2019/08 -2,5 -3,8 -1,3
2019/09 -5,8 -4,3 1,5
2019/10 -4,9 -3,6 1,3
2019/11 -4,2 -2,8 1,4
2019/12 -3,2 -2,7 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2020/01/ras_2020_01_2020-03-24_rev_001_sv.html