Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2021-04-20) Revidering, procentenhet
2020/02 -11,0 -4,8 6,2
2020/03 -19,3 6,1 25,4
2020/04 -30,5 11,3 41,8
2020/05 -50,3 -40,5 9,8
2020/06 -42,9 -27,6 15,3
2020/07 -4,7 4,4 9,1
2020/08 -19,5 -13,8 5,7
2020/09 -14,4 -9,0 5,4
2020/10 12,8 21,7 8,9
2020/11 -35,2 -30,5 4,7
2020/12 25,8 26,8 1,0
2021/01 -18,9 -17,3 1,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2021-04-20) Revidering, procentenhet
2020/02 -1,8 -2,4 -0,6
2020/03 0,9 0,2 -0,7
2020/04 -0,3 -1,5 -1,2
2020/05 3,1 -1,5 -4,6
2020/06 0,2 -1,3 -1,5
2020/07 -1,4 -2,7 -1,3
2020/08 -8,5 -7,6 0,9
2020/09 -6,9 -5,3 1,6
2020/10 -6,4 -4,2 2,2
2020/11 -6,3 -4,2 2,1
2020/12 -7,2 -5,1 2,1
2021/01 -4,0 -4,0 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2021/02/ras_2021_02_2021-04-20_rev_001_sv.html