Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Medling i brott- och tvistemål

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Medling i brott- och tvistemål
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Statistiken innehåller uppgifter om antalet ärenden som överlämnats till medlingsbyråerna och antalet brott enligt strafflagen, våldsbrott i nära relationer och tvistemål som ärendena delats in i. Brott enligt strafflagen, liksom även våldsbrott i nära relationer, specificeras enligt brottsbeteckning och vem (myndighet eller privatperson) som tagit initiativ till medlingen. Informationen har samlats in sedan lagen om medling vid brott (1015/2005) trädde i kraft den 1 juni 2006.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Medling i brott- och tvistemål [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rasov/index_sv.html