Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Rakentaminen toimialoittain vuonna 2008

Rakentamisen tuotannon brutto- ja jalostusarvo kasvoivat 10 prosenttia vuonna 2008

Vuonna 2008 rakentamisen tuotannon bruttoarvo kasvoi10 prosenttia edellisestä vuodesta. Talonrakentamisessa bruttoarvo kasvoi 6 prosenttiyksikköä hitaammin kuin rakentamisessa yhteensä. Sen sijaan maa- ja vesirakentamisessa bruttoarvo kasvoi noin 18 prosenttiyksikköä enemmän kuin rakentamisessa yhteensä. Erikoistuneessa rakennustoiminnassa bruttoarvo kasvoi hieman enemmän kuin rakentamisessa yhteensä.

Koko rakentamisen jalostusarvo kasvoi lähes saman verran kuin bruttoarvo. Samalla maa- vesirakentamisessa jalostusarvon kasvu oli selvästi pienempää kuin bruttoarvon kasvu. Talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa jalostusarvo kasvoi lähes saman verran kuin bruttoarvo.

Rakentamisen bruttoarvon ja jalostusarvon muutos vuonna 2008 päätoimialoittain

Rakentamisen bruttoarvon ja jalostusarvon muutos vuonna 2008 päätoimialoittain

Tuottavuus rakentamisen päätoimialoilla vuosina 2007-2008

Tuottavuus oli vuonna 2008 keskimääräistä suurempaa maa- ja vesirakentamisessa. Keskimääräistä pienempää tuottavuus oli erikoistuneessa rakennustoiminnassa. Talonrakentamisen tuottavuus oli koko rakentamisen tasolla. Vuoteen 2007 verrattuna tuottavuus pysyi lähes ennallaan talonrakentamisessa. Muilla rakentamisen päätoimialoilla tuottavuus kasvoi vuonna 2008 edellisestä vuodesta. Koko rakentamisessa jalostusarvo henkilöä kohden oli 58 500 euroa vuonna 2008, nousua vuodesta 2007 oli 7 prosenttia.

Rakentamisen tuottavuus (jalostusarvo/henkilö) päätoimialoittain vuosina 2007– 2008

Rakentamisen tuottavuus (jalostusarvo/henkilö) päätoimialoittain vuosina 2007– 2008

Henkilöstö rakentamisessa päätoimialoittain

Vuonna 2008 koko rakentaminen työllisti 150 900 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi noin 3 200 henkilöllä eli 2,2 prosenttia vuodesta 2007. Vuodesta 2006 rakentamisen henkilöstö lisääntyi lähes 12 tuhannella henkilöllä.

Vuonna 2008 henkilöstön suhteellinen määrä lisääntyi eniten maa- ja vesirakentamisessa, 5,6 prosenttia. Rakentamisen päätoimialoista erikoistunut rakennustoiminta työllisti eniten. Toimialan henkilöstömäärän prosenttiosuus oli 53 prosenttia koko rakentamisen henkilöstöstä. Toiseksi suurin työllistäjä oli talonrakentaminen, jonka osuus oli lähes 36 prosenttia. Pienimpänä sektorina oli maa- ja vesirakentaminen, jonka osuus oli vain 11 prosenttia koko rakentamisen henkilöstöstä.

Rakentamisen henkilöstö päätoimialoittain 2006 — 2008 ja henkilöstön muutos 2007 ja 2008

  Henkilöstö yhteensä Muutos %
2006 2007 2008 06/07 07/08
F Rakentaminen 136 001 147 696 150 933 8.6 2.2
41 Talonrakentaminen 47 932 52 902 54 084 10.4 2.2
42 Maa- ja vesirakentaminen 15 806 15 771 16 661 – 0.2 5.6
43 Erikoistunut rakennustoiminta 72 264 79 023 80 188 9.4 1.5

Vuonna 2008 koko kaikkien toimialojen henkilöstön määrä oli 1,4 miljoonaa. Rakentamisen henkilöstön osuus oli koko henkilöstöstä lähes 11 prosenttia. Pääluokista teollisuuden, kaupan ja liike-elämän palveluiden henkilöstön osuus oli suurempi kuin rakentamisen. Muiden pääluokkien henkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli pienempi kuin rakentamisen henkilöstön osuus.

Henkilöstön jakautuminen vuonna 2008 pääluokittain (A-G, Liike-elämän palvelut)

Henkilöstön jakautuminen vuonna 2008 pääluokittain (A-G, Liike-elämän palvelut)

Lähde: Rakentamisen alue- ja toimialatilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heikki Pihlaja (09) 1734 2467, rakenne.tilastot@tilastokeskus

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 04.03.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4755. 2008, Rakentaminen toimialoittain vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rata/2008/rata_2008_2010-03-04_kat_002_fi.html