Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön rakentamisen alue- ja toimialatilastossa helmikuussa 2010

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus otetaan käyttöön vuoden 2008 tietoja koskevassa rakentamisen alue- ja toimialatilastossa helmikuussa 2010. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa muuttuvat TOL 2008:n mukaisiksi, eikä TOL 2002 mukaisia tietoja enää julkaista. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot.

Rakentamisen alue- ja toimialatilaston kotisivulla on lisätietoa TOL 2008 -luokituksen soveltamisesta.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset rakentamisen toimialoihin

Uuden toimialaluokituksen mukaan rakentamisen pääluokka pysyy samana.

TOL 2002 -luokituksella julkaistavat rakentamisen päätoimiala ja yhdistelmätoimialat:

F Rakentaminen = 45

45A Maa- ja vesirakentaminen = 451, 45219, 45230, 45240

45BTalonrakentaminen = 45211, 45220

45C Rakennusasennus ja viimeistely = 45250, 453, 454

45D Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 455

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat rakentamisen päätoimiala ja 2 -numerotoimialat

F Rakentaminen yhteensä

41 Talonrakentaminen

42 Maa- ja vesirakentaminen

43 Erikoistunut rakennustoiminta

 

TOL2008 rakentamisen toimialan pääluokan (F) sisältö ei kovin paljoa muutu TOL2002:sta vastaavasta.

Merkittävin muutos rakentamisen pääluokan sisällä on kolmen uuden 2 -numerotoimialan muodostaminen, jotka ovat sisällöltään lähellä aikaisempia yhdistelmätoimialoja 45A, 45B ja 45C . Maa- ja vesirakentamisesta siirtyy rakennusalueen pohjarakentaminen ja talonrakentamisesta kattorakenteiden asennus ja kattaminen luokkaan 43 Erikoistunut rakennustoiminta. Rakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen siirtyy luokkaan 43 Erikoistunut rakennustoiminta.

TOL 2008 rakentamisen toimialan ulkopuolelta tuleva lisäluokka on kiinteistöalanpalveluista siirtyvä kiinteistöjen rakennuttaminen, joka liitettään sekä talonrakentamisen että maa- ja vesirakentamisen toimialaluokkaan.


Päivitetty 31.8.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4755. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rata/rata_2009-08-31_uut_001.html