Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2012 april
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 103,9 1,8
Materialinsatser 105,4 2,1
Jordämne 107,2 -0,9
Betongelement 106,8 1,2
Trästöd 102,4 1,2
Värmeisoleringar 108,1 4,7
Luftkonditioneringar 103,2 1,4
Ventilationskanaler 93,2 -5,1
Styrsystem 118,2 8,9
Elcentraler 100,6 0,1
Armatur 104,1 3,1
Hiss 100,1 0,5
Byggområdets ytstrukturer 106,3 -1,8
Armeringsstål 118,5 8,0
Konstruktionsstål 105,4 0,8
Tegel och block 108,9 9,8
Murbruk 103,8 4,1
Hållare 105,3 3,7
Sågvara 92,1 -7,8
Byggskivor och undertak 107,6 6,0
Träfönster och trädörrar 105,7 0,7
Beläggning 112,6 8,3
Golv 94,7 2,9
Målarfärger, tapeter och plattor 105,0 4,2
Köksinredningar och hushållsmaskiner 107,4 3,2
Vatten- och avloppsarmatur 105,0 1,4
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,4 1,9
Värmeanläggningar 95,0 1,0
Elarbeten 105,8 2,1
Övriga insatser 111,3 7,4

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Moilanen 09 1734 2723, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. april 2012, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/04/rki_2012_04_2012-05-11_tau_004_sv.html