Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2012 september
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 104,2 2,1
Materialinsatser 106,4 1,5
Jordämne 101,9 -2,3
Betongelement 106,4 0,2
Trästöd 102,8 -0,8
Värmeisoleringar 113,2 3,3
Luftkonditioneringar 105,2 1,5
Ventilationskanaler 95,8 -3,7
Styrsystem 118,8 7,5
Elcentraler 101,6 0,6
Armatur 105,7 1,7
Hiss 100,1 0,5
Byggområdets ytstrukturer 103,3 -1,6
Armeringsstål 121,4 5,9
Konstruktionsstål 105,5 1,6
Tegel och block 111,7 12,3
Murbruk 105,0 1,2
Hållare 105,7 2,2
Sågvara 95,5 -2,9
Byggskivor och undertak 106,8 4,7
Träfönster och trädörrar 107,0 1,4
Beläggning 114,8 2,7
Golv 94,8 0,9
Målarfärger, tapeter och plattor 105,0 3,6
Köksinredningar och hushållsmaskiner 107,0 3,0
Vatten- och avloppsarmatur 105,4 1,7
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 110,3 2,9
Värmeanläggningar 94,7 -9,2
Elarbeten 107,2 1,4
Övriga insatser 112,1 4,7

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. september 2012, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/09/rki_2012_09_2012-10-12_tau_004_sv.html