Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2015 april
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,5 1,5
Materialinsatser 107,5 0,5
Jordämne 111,9 4,3
Betongelement 104,0 0,1
Trästöd 97,2 -2,2
Värmeisoleringar 115,1 0,8
Luftkonditioneringar 101,9 -0,4
Ventilationskanaler 71,2 -11,3
Styrsystem 119,4 1,4
Elcentraler 105,9 1,1
Armatur 105,1 -0,8
Hiss 97,4 -2,9
Byggområdets ytstrukturer 111,9 2,7
Armeringsstål 142,9 7,4
Konstruktionsstål 104,0 3,5
Tegel och block 109,5 -3,2
Murbruk 101,1 0,6
Hållare 109,5 -1,5
Sågvara 100,7 -1,7
Byggskivor och undertak 108,9 1,1
Träfönster och trädörrar 108,3 0,2
Beläggning 109,4 -1,0
Golv 93,0 -4,0
Målarfärger, tapeter och plattor 108,5 -0,1
Köksinredningar och hushållsmaskiner 103,8 -1,1
Vatten- och avloppsarmatur 107,5 0,3
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,4 1,3
Värmeanläggningar 99,8 -0,8
Elarbeten 108,2 0,9
Övriga insatser 116,7 1,2

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. april 2015, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/04/rki_2015_04_2015-05-15_tau_004_sv.html