Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2015 september
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,4 0,8
Materialinsatser 108,4 0,2
Jordämne 112,0 4,5
Betongelement 104,8 0,4
Trästöd 97,1 -2,9
Värmeisoleringar 116,8 -0,1
Luftkonditioneringar 101,1 -0,5
Ventilationskanaler 72,3 -5,6
Styrsystem 120,6 1,9
Elcentraler 107,1 1,0
Armatur 109,5 4,9
Hiss 95,9 -1,9
Byggområdets ytstrukturer 112,0 2,6
Armeringsstål 150,1 6,1
Konstruktionsstål 101,9 0,7
Tegel och block 110,0 0,7
Murbruk 100,7 2,1
Hållare 112,6 1,7
Sågvara 102,8 -1,1
Byggskivor och undertak 107,1 2,0
Träfönster och trädörrar 108,4 -6,8
Beläggning 110,4 -0,5
Golv 92,8 -5,0
Målarfärger, tapeter och plattor 108,2 0,0
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,9 0,8
Vatten- och avloppsarmatur 107,7 0,4
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 107,8 2,5
Värmeanläggningar 100,7 -2,3
Elarbeten 105,3 -1,8
Övriga insatser 116,9 1,3

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. september 2015, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/09/rki_2015_09_2015-10-15_tau_004_sv.html