Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, november 2016

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 101,1 -0,0 1,0
01 ARBETSINSATSER 399,8 101,9 0,0 1,4
02 MATERIALINSATSER 510,0 100,8 -0,0 0,9
02.1 OMRÅDE 41,9 101,5 -0,3 0,7
02.1.1 Jordämne 28,9 102,2 -0,4 1,2
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 100,0 0,0 -0,4
02.2 HUS 242,1 99,6 -0,1 0,3
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 100,4 0,6 0,9
02.2.2 Betongelement 54,4 102,5 -0,6 2,7
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 101,5 0,2 2,7
02.2.4 Sågvara 36,0 98,9 -0,4 0,3
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 97,6 -0,1 -2,6
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 97,5 -0,1 -1,2
02.2.7 Beläggning 14,4 97,1 -0,3 -2,8
02.3 UTRYMMEN 93,3 103,1 0,3 2,3
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 101,5 0,3 0,0
02.3.2 Ytmaterial 41,2 102,6 -0,2 2,1
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 104,3 0,9 3,7
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 101,2 -0,0 1,2
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 104,3 0,9 3,7
02.4.2 Ventilation 28,0 99,6 -0,1 -0,2
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 102,2 -0,0 2,2
03 TJÄNSTER 90,2 99,7 0,0 -0,4
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 99,8 0,0 -0,3
03.1.1 Transporter 27,1 96,3 0,0 -2,8
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 101,1 0,0 -0,2
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 101,1 0,0 -0,8
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 103,0 0,0 1,9
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 104,6 0,0 4,6
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 99,5 0,3 3,0
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 99,4 0,0 -1,0
03.2.1 Försäkringar 4,5 100,4 0,1 0,3
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 99,0 0,0 -1,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. november 2016, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, november 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2016/11/rki_2016_11_2016-12-15_tau_001_sv.html