Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2020, augusti

Byggnadskostnadsindex 2017, augusti

2017
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer