Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2019, augusti

Byggnadskostnadsindex 2017, september

2017
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer