Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, april 2018

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 102,1 0,0 1,7
01 ARBETSINSATSER 399,8 100,7 -0,3 0,6
02 MATERIALINSATSER 510,0 103,3 0,3 2,6
02.1 OMRÅDE 41,9 99,1 -0,5 -3,0
02.1.1 Jordämne 28,9 103,2 -0,7 0,2
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 90,2 0,1 -10,1
02.2 HUS 242,1 103,6 0,9 3,8
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 101,3 -0,3 0,5
02.2.2 Betongelement 54,4 113,2 1,3 10,6
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 109,0 -0,4 2,5
02.2.4 Sågvara 36,0 104,2 3,1 5,6
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 96,6 1,6 2,1
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 98,0 0,6 -0,1
02.2.7 Beläggning 14,4 100,2 -0,9 2,8
02.3 UTRYMMEN 93,3 105,1 0,0 2,8
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 103,7 0,4 3,3
02.3.2 Ytmaterial 41,2 104,2 -0,3 1,9
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 106,8 0,3 3,7
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 102,9 -0,4 1,8
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 106,8 0,3 3,7
02.4.2 Ventilation 28,0 101,9 -0,5 3,2
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 104,3 -0,3 1,7
03 TJÄNSTER 90,2 101,6 -0,1 1,6
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 101,4 -0,1 1,6
03.1.1 Transporter 27,1 100,7 1,6 2,1
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 98,5 -0,3 0,4
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 101,4 -1,6 3,3
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 102,9 -0,5 1,0
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 109,8 0,0 3,7
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 95,0 -2,1 -6,5
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 102,7 0,0 1,5
03.2.1 Försäkringar 4,5 101,8 0,0 1,1
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 103,1 0,0 1,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. april 2018, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, april 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2018/04/rki_2018_04_2018-05-15_tau_001_sv.html