Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, mars 2019

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 103,9 -0,0 1,8
01 ARBETSINSATSER 399,8 102,4 0,0 1,4
02 MATERIALINSATSER 510,0 105,4 -0,1 2,3
02.1 OMRÅDE 41,9 99,9 -0,1 0,3
02.1.1 Jordämne 28,9 105,0 -0,2 1,0
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 88,6 0,0 -1,6
02.2 HUS 242,1 106,5 -0,1 3,7
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 104,2 1,8 2,5
02.2.2 Betongelement 54,4 114,5 -0,7 2,5
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 110,9 0,4 1,3
02.2.4 Sågvara 36,0 110,7 -0,7 9,7
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 98,2 0,3 3,3
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 100,8 -0,4 3,5
02.2.7 Beläggning 14,4 102,7 -0,5 1,6
02.3 UTRYMMEN 93,3 106,9 0,1 1,8
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 104,7 -0,3 1,4
02.3.2 Ytmaterial 41,2 106,4 0,5 1,8
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 108,5 -0,1 1,9
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 104,1 -0,2 0,8
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 108,5 -0,1 1,9
02.4.2 Ventilation 28,0 104,3 0,7 1,9
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 104,6 -0,6 0,1
03 TJÄNSTER 90,2 102,5 0,0 0,8
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 102,2 0,0 0,6
03.1.1 Transporter 27,1 105,0 0,0 5,8
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 98,7 0,0 -0,1
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 96,8 0,0 -6,1
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 101,4 0,0 -1,9
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 111,1 0,0 1,2
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 98,9 0,2 1,9
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 104,1 -0,0 1,4
03.2.1 Försäkringar 4,5 103,1 0,0 1,3
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 104,6 -0,1 1,5

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. mars 2019, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, mars 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2019/03/rki_2019_03_2019-04-15_tau_001_sv.html