Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 26.5.2006

Kubikvolymen för bygglov minskade något i mars

I mars 2006 beviljades bygglov för totalt 4 miljoner kubikmeter, vilket är 2 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader minskade med något under en tredjedel från mars i fjol. Kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader ökade däremot med en dryg femtedel från året innan.

Under januari-mars beviljades bygglov för hela nybyggande för mer än 10 miljoner kubikmeter, vilket är 3 procent mer än under motsvarande period år 2005. Kubikvolymerna ökade inom alla typer av byggnader med undantag av industri- och lagerbyggnader.

Under januari-mars ökade antalet egnahemsbostäder med 7 procent jämfört med föregående år. För radhus- och flervåningsbostäder beviljades däremot färre bygglov än året innan. Totalt fick
7 500 nya bostäder bygglov, vilket är en procent mindre än under januari-mars året innan.

Beviljade bygglov i mars och januari-mars 2006

  Mars
1 000 m3
Förändring, %  
3/2005-
3/2006
Januari-mars
1 000 m3
Förändring, %  
1-3/2005-
1-3/2006
Alla byggnader 4 003 -2 10 267 3
- bostadsbyggnader 1 525 -1 3 334 7
- fritidsbostadshus 113 33 240 16
- affärs- och kontorsbyggnader 638 22 2 008 77
- offentliga servicebyggnader 217 7 690 32
- industri- och lagerbyggnader 656 -30 2 101 -39
- lantbruksbyggnader 592 5 1 307 32
- övriga byggnader 261 15 586 13
Bostäder, antal 3 345 -12 7 516 -1

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov. De preliminära uppgifterna baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2006, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 26.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. mars 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2006/03/rl_2006_03_2006-05-26_tie_001_sv.html