Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 22.12.2006

Kubikvolymen för bygglov ökade i oktober

I oktober 2006 beviljades bygglov för totalt 3,4 miljoner kubikmeter, vilket är drygt en fjärdedel mer än året innan. Kubikvolymerna ökade för alla typer av byggnader.

Under januari-oktober 2006 ökade antalet bygglov för hela nybyggandet med 5 procent från året innan mätt med kubikvolymen. Kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader var en och en halv gånger större än i januari-oktober år 2005. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader samt offentliga servicebyggnader minskade däremot från året innan. Under januari-oktober fick drygt
31 000 nya bostäder bygglov, dvs. 2 procent mindre än under motsvarande period året innan.

 

Beviljade bygglov i oktober och januari-oktober 2006

  Oktober
1 000 m3
Förändring, %
10/2005-
10/2006
Januari-oktober
1 000 m3
Förändring, %
1-10/2005-
1-10/2006
Alla byggnader 3 409 27 43 401 5
- bostadsbyggnader 1 056 14 13 959 -1
- fritidsbostadshus 123 9 1 326 8
- affärs- och kontorsbyggnader 621 123 8 199 51
- offentliga servicebyggnader 122 33 1 913 -15
- industri- och lagerbyggnader 1 004 17 10 050 -9
- lantbruksbyggnader 260 34 4 682 18
- övriga byggnader 224 5 3 271 5
Bostäder, antal 2 550 24 31 129 -2

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2006, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 22.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. oktober 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2006/10/rl_2006_10_2006-12-22_tie_001_sv.html