Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 26.1.2007

Kubikvolymen för bygglov ökade tydligt i november

I november 2006 beviljades bygglov för totalt 3,8 miljoner kubikmeter, vilket är 57 procent mer än året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader var över fyra gånger större jämfört med november 2005. Ett stort lagerbyggnadsprojekt i Nyland inverkade särskilt på tillväxten. Också kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader ökade klart från året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade däremot med 7 procent från november år 2005.

Under januari-november 2006 ökade antalet bygglov för hela nybyggandet med 9 procent från året innan mätt med kubikvolymen. Tillväxten gällde alla typer av byggnader med undantag av bostadsbyggnader och offentliga servicebyggnader. Under januari-november fick drygt 33 600 nya bostäder bygglov, vilket är 3 procent mindre än under motsvarande period år 2005.

Beviljade bygglov i november och januari-november 2006

  November
1 000 m3
Förändring, %
11/2005-
11/2006
Januari-november
1 000 m3
Förändring, %
1-11/2005-
1-11/2006
Alla byggnader 3 802 57 48 212 9
- bostadsbyggnader 820 -7 15 067 -2
- fritidsbostadshus 78 -22 1 418 6
- affärs- och kontorsbyggnader 645 66 9 267 59
- offentliga servicebyggnader 188 -38 2 134 -17
- industri- och lagerbyggnader 1 551 310 11 739 1
- lantbruksbyggnader 329 69 5 063 18
- övriga byggnader 191 8 3 522 5
Bostäder, antal 1 846 -18 33 640 -3

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2006, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 26.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. november 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2006/11/rl_2006_11_2007-01-26_tie_001_sv.html