Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 23.3.2007

Kubikvolymen för bygglov ökade tydligt i januari

I januari 2007 beviljades bygglov för totalt 2,9 miljoner kubikmeter, vilket är 40 procent mer än året innan. På samma sätt som under de föregående månaderna ökade kubikvolymerna kraftigt inom nästan alla typer av byggnader förutom bostadsbyggnader.

I januari fick totalt drygt 1 300 nya bostäder bygglov, vilket är en femtedel mindre än året innan. Antalet flervåningsbostäder minskade med en tredjedel och radhusbostäder med en fjärdedel från året innan. Antalet egnahemsbostäder som fått bygglov var ungefär lika stort som i januari föregående år.

Beviljade bygglov i januari 2007

  Januari
1 000 m3
Förändring, %
1/2006-
1/2007
Alla byggnader 2 924 40
- bostadsbyggnader 600 -14
- fritidsbostadshus 67 48
- affärs- och kontorsbyggnader 847 62
- offentliga servicebyggnader 117 227
- industri- och lagerbyggnader 807 88
- lantbruksbyggnader 376 53
- övriga byggnader 110 -1
Bostäder, antal 1 343 -20

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2007, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 23.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. januari 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2007/01/rl_2007_01_2007-03-23_tie_001_sv.html