Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 21.6.2007

Kubikvolymen för bygglov ökade tydligt i april

I april 2007 beviljades bygglov för totalt 4,9 miljoner kubikmeter, vilket är drygt en tredjedel mer än året innan. Kubikvolymerna ökade för nästan alla typer av byggnader. Omkring 3 500 nya bostäder fick bygglov, vilket är en fjärdedel mer än i april året innan.

Under januari-april 2007 beviljades bygglov för hela nybyggandet för 16,8 miljoner kubikmeter, vilket är något under en femtedel mer än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen ökade för alla typer av byggnader med undantag av bostadsbyggnaderna. Antalet bostäder som fick bygglov var dock 2 procent större än under januari-april året innan.

Beviljade bygglov i april och under januari-april 2007

  April
1 000 m3
Förändring, %
4/2006-
4/2007
Januari-april
1 000 m3
Förändring, %
1-4/2006-
1-4/2007
Alla byggnader 4 914 36 16 758 18
- bostadsbyggnader 1 563 14 4 731 -2
- fritidsbostadshus 113 -10 383 2
- affärs- och kontorsbyggnader 978 68 3 584 37
- offentliga servicebyggnader 211 76 911 7
- industri- och lagerbyggnader 1 186 82 4 244 51
- lantbruksbyggnader 505 11 1 912 7
- övriga byggnader 358 14 993 8
Bostäder, antal 3 466 25 10 744 2

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2007, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 21.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. april 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2007/04/rl_2007_04_2007-06-21_tie_001_sv.html