Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 27.7.2007

Kubikvolymen för bygglov ökade tydligt i maj

I maj 2007 beviljades bygglov för totalt 6,4 miljoner kubikmeter, vilket är 40 procent mer än året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader var mer än 2,5-faldig jämfört med året innan och antalet bygglov beviljade för affärs- och kontorsbyggnader var en fjärdedel större än föregående år. I maj fick nästan 3 500 nya bostäder bygglov, vilket är lika mycket som året innan.

Under januari-maj 2007 beviljades bygglov för hela nybyggandet för 23,6 miljoner kubikmeter, vilket är ungefär en fjärdedel mer än under motsvarande period året innan. Kubikvolymerna ökade för alla typer av byggnader.

Beviljade bygglov i maj och under januari-maj 2007

  Maj
1 000 m3
Förändring, %
5/2006-
5/2007
Januari-maj
1 000 m3
Förändring, %
1-5/2006-
1-5/2007
Alla byggnader 6 361 40 23 595 24
- bostadsbyggnader 1 587 1 6 496 1
- fritidsbostadshus 179 2 567 2
- affärs- och kontorsbyggnader 1 139 25 4 756 34
- offentliga servicebyggnader 284 89 1 234 19
- industri- och lagerbyggnader 2 031 170 6 329 68
- lantbruksbyggnader 681 25 2 730 16
- övriga byggnader 460 10 1 483 9
Bostäder, antal 3 476 0 14 566 3

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2007, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 27.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. maj 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2007/05/rl_2007_05_2007-07-27_tie_001_sv.html