Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 25.1.2008

Kubikvolymen för bygglov minskade i november

I november 2007 beviljades bygglov för totalt 2,9 miljoner kubikmeter, vilket är 23 procent mindre än året innan. Kubikvolymerna minskade för alla typer av byggnader med undantag av affärs- och kontorsbyggnader.

Under januari-november 2007 beviljades bygglov för totalt 53 miljoner kubikmeter, vilket är 10 procent mer än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader samt för industri- och lagerbyggnader ökade med drygt en fjärdedel från året innan. Bygglov som beviljats för bostadsbyggande minskade däremot från året innan. Omkring 31 000 nya bostäder fick bygglov, vilket är 8 procent mindre än under januari-november år 2006.

Beviljade bygglov i november och januari-november 2007

  November
1 000 m3
Förändring, %
11/2006-
11/2007
Januari-november
1 000 m3
Förändring, %
1-11/2006-
1-11/2007
Alla byggnader 2 942 -23 53 271 10
- bostadsbyggnader 749 -9 13 805 -8
- fritidsbostadshus 77 -1 1 440 2
- affärs- och kontorsbyggnader 869 35 11 842 28
- offentliga servicebyggnader 157 -16 2 387 12
- industri- och lagerbyggnader 718 -54 15 056 28
- lantbruksbyggnader 203 -38 5 136 1
- övriga byggnader 169 -12 3 605 2
Bostäder, antal 1 802 -2 30 932 -8

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2007, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 25.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. november 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2007/11/rl_2007_11_2008-01-25_tie_001_sv.html