Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 20.3.2009

Kubikvolymen för bygglov minskade klart i januari

I januari 2009 beviljades bygglov för totalt 2,1 miljoner kubikmeter, vilket är drygt en tredjedel mindre än året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader var bara något under hälften av föregående års kubikvolym. Också kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader samt för affärs- och kontorsbyggnader minskade kraftigt från januari året innan. Bara kubikvolymen för offentliga servicebyggnader och lantbruksbyggnader ökade från året innan.

Beviljade bygglov i januari 2009

  Januari
1 000 m3
Förändring, %
1/2008-
1/2009
Alla byggnader 2 099 -39
- bostadsbyggnader 271 -57
- fritidsbostadshus 34 -51
- affärs- och kontorsbyggnader 210 -63
- offentliga servicebyggnader 324 36
- industri- och lagerbyggnader 830 -50
- lantbruksbyggnader 335 92
- övriga byggnader 96 -27
Bostäder, antal 609 -59

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2009, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 20.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. januari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2009/01/rl_2009_01_2009-03-20_tie_001_sv.html