Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 3.4.2008

Rahoitusleasingtoiminta kasvoi ripeästi vuonna 2007

Vuonna 2007 rahoitusleasinginvestoinnit olivat yhteensä 1,9 miljardia euroa. Investoinnit kasvoivat 24 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoitusleasingvuokrat puolestaan olivat 1,0 miljardia euroa, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2006. Rahoitusleasingyritykset myivät vuoden aikana leasingkohteita 0,7 miljardin euron arvosta.

Varsinaisen rahoitusleasingin osuus rahoitusleasinginvestoinneista oli 90 prosenttia. Loput 10 prosenttia rahoitusleasinginvestoinneista koostui sale and lease back -toiminnasta sekä kiinteistöleasingistä. Varsinaisen rahoitusleasingin investoinneista 42 prosenttia kohdistui ajoneuvoihin. Ajoneuvojen jälkeen tärkeimmät investointikohteet olivat ATK- ja teollisuuslaitteet. Toimialoista rahoitusleasinginvestointeja kohdistui eniten kaupan alalle.

Suomessa toimi vuoden aikana 24 rahoitusleasingiä harjoittavaa yritystä, joista 10 oli luottolaitoksia ja 14 muita yrityksiä. Merkittävimmät rahoitusleasingin harjoittajat ovat kuitenkin luottolaitoksia, mistä kertoo se, että yli 80 prosenttia rahoitusleasingvuokrista kertyi luottolaitoksille.

Rahoitusleasinginvestoinnit ja –vuokrat vuosina 1999–2007, miljoonaa euroa

Rahoitusleasinginvestoinnit ja –vuokrat vuosina 1999–2007, miljoonaa euroa

Lähde: Rahoitusleasing 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rita Sorsa (09) 1734 3326, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (174,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 3.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitusleasing [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-0974. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlea/2007/rlea_2007_2008-04-03_tie_001_fi.html