Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.4.2008

Tillväxten av omsättningen för byggföretag 13,6 procent under november-januari

Omsättningen inom byggföretagen ökade under november-januari med 13,6 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. I januari ökade omsättningen med 7,9 procent jämfört med januari år 2007. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsgrafen över byggverksamhet.

Under november- januari ökade husbyggnadsföretagens omsättning med 13,8 procent och anläggningsföretagens omsättning med 13,1 procent jämfört med motsvarande period år 2007.

Under november-januari ökade byggföretagens försäljningsvolym med 6,4 procent jämfört med november-januari året innan. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade med 6,4 procent och anläggningsföretagens med 6,1 procent. I januari 2008 ökade byggföretagens försäljningsvolym med 1,5 procent jämfört med januari år 2007. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade i januari med 3,1 procent och anläggningsföretagens sjönk med 6,4 procent jämfört med januari år 2007.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. Byggkostnaderna steg med 4,4 procent från januari år 2007 till januari år 2008.

Trender för byggföretagens omsättning

Det nya beräkningssystemet för omsättnings- och lönesummaindexen införs före sommaren 2008. Uppgifterna för år 2008 kan förändras något i och med den nya beräkningsmetoden. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Industri och byggande, omsättningsindex för byggverksamhet 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Soile Rönkkö (09) 1734 2232, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. januari 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2008/01/rlv_2008_01_2008-04-15_tie_001_sv.html