Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Byggföretagens omsättning sjönk med 4,6 procent i mars
14.5.2021
Enligt Statistikcentralen minskade byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättning i mars med 4,6 procent jämfört med året innan. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade med 4,0 procent. Av näringsgrenarna inom byggverksamhet ökade anläggningsarbeten kraftigt. Omsättningen och försäljningsvolymen inom husbyggande och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet minskade från året innan.

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Volymindexet för försäljning har reviderats i de uppgifter som publicerades i mars
12.3.2021
I volymindexet för försäljning inom byggverksamhet har en uppdaterad deflator tagits i bruk i samband med offentliggörandet i mars 2021.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html