Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Byggföretagens omsättningsminskning fortsatte i december
12.2.2021
Byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättning och försäljningsvolym fortsatte att minska i december. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade omsättningen med 3,7 procent jämfört med året innan. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade med 3,3 procent. Av näringsgrenarna inom byggverksamhet minskade omsättningen och försäljningsvolymen inom byggande av hus och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Inom anläggningsarbeten fortsatte omsättningen och försäljningsvolymen att öka kraftigt.

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
12.2.2021
I samband med statistikpublikationen i februari 2021 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html