Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, september

Publicerad: 15.10.2009

Byggföretagens omsättning minskade med nästan 17 procent under maj-juli

Omsättningen inom byggföretagen minskade under maj-juli med 16,8 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Under samma period minskade omsättningen inom husbyggandet med 21,5 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 14,9 procent och inom anläggningsarbeten med 8,4 procent.

I juli 2009 minskade byggföretagens omsättning med 13,1 procent jämfört med året innan. Omsättningen minskade mest inom byggande av hus där omsättningen i juli minskade med 16,8 procent. Inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet var minskningen 13,2 procent och inom anläggningsarbeten var minskningen 4,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsindex för byggverksamhet.

Under maj-juli minskade byggföretagens försäljningsvolym med 16,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under samma period minskade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 21,3 procent, medan försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 14,7 procent och inom anläggningsarbeten med 5,5 procent.

I juli 2009 minskade byggföretagens försäljningsvolym med 11,7 procent jämfört med juli år 2008. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym minskade i juli med 15,4 procent, anläggningsföretagens med 0,4 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 11,7 procent jämfört med juli år 2008.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. I juli 2009 minskade husbyggnadskostnaderna med 1,9 procent och kostnaderna inom anläggningsbranschen med 3,8 procent från juli året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioden 5-7/2009 och 5-7/2008, % (TOL 2008)

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, juli 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juli 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2009/07/rlv_2009_07_2009-10-15_tie_001_sv.html