Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, december

Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, juli

2013
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik