Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, mars

Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, januari

2020
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik