Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2020 11/20-01/21 02-04/2021 05-07/2021 01-07/2021 07/2021
F Byggverksamhet Omsättning -2,1 -4,6 -3,3 7,7 1,7 6,3
Försäljningsvolym -1,8 -4,0 -2,8 6,6 1,5 4,8
41 Byggande av hus Omsättning -5,7 -8,7 -10,3 3,2 -3,8 4,3
Försäljningsvolym -6,0 -8,6 -10,1 2,9 -3,8 3,7
42 Anläggningsarbeten Omsättning 9,8 10,1 14,0 16,5 13,9 5,5
Försäljningsvolym 13,9 10,9 8,2 7,6 7,3 -1,9
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning -2,1 -3,6 -0,3 9,4 4,0 8,6
Försäljningsvolym -2,5 -3,5 0,0 9,1 4,0 8,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juli 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/07/rlv_2021_07_2021-09-15_tau_001_sv.html