Statistiken produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom

Finlands järnvägsstatistik produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom i och med sammanslagningen av Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa av Trafikverkets funktioner.

Statistiken finns i fortsättningen på Traficoms webbplats. Tidigare publikationer finns tillgängliga på Trafikledsverkets (f.d. Trafikverkets) webbplats.


Senast uppdaterad 17.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Järnvägsstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3343. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtie/rtie_2019-01-17_uut_001_sv.html