Finlands officiella statistik

Finlands järnvägsstatistik

Producent:
Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppgifter: Finlands järnvägsstatistik
www.traficom.fi
Beskrivning: Järnvägsstatistiken (FOS) beskriver järnvägarnas tillstånd i form av tidsserier och enligt banavsnitt. Statistiken innehåller uppgifter om järnvägar, materiel, tågtrafik, persontrafik, godstrafik, finansiering och olyckor. Uppgifterna omfattar järnvägssystemet i hela Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finlands järnvägsstatistik [e-publikation].
Helsinki: Transport- och kommunikationsverket Traficom [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtie/index_sv.html