Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.7.2010

Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder

Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 2009. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier och fonder. Till aktierna och fonderna strömmade finansiella tillgångar till ett värde av totalt 3,6 miljarder euro. I börsaktier placerade hushållen drygt 2 miljarder, mer än någonsin tidigare. Hushållens finansiella tillgångar ökade under året tack vare kapitalvinster till totalt 201 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaper.

Hushållens anskaffning av fondandelar, noterade aktier och depositioner

Hushållens anskaffning av fondandelar, noterade aktier och depositioner

Hushållens finansiella förmögenhet ökade

Hushållens finansiella tillgångar ökade under år 2009 med nästan 15 miljarder euro. Mer än hälften av ökningen bestod av kapitalvinster på placeringar. Samtidigt ökade hushållens skulder med 4 miljarder euro, den minsta ökningen sedan år 2001. De finansiella nettotillgångarna, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, ökade således med nästan 11 miljarder euro. Skuldsättningsgraden, dvs. krediterna i förhållande till den disponibla inkomsten, steg till 112,4 procent.

Kvartalsuppgifter börjar publiceras i januari

Produktionen av kvartalsräkenskaperna överförs från Finlands Bank till Statistikcentralen. Statistiken beskriver utvecklingen de finansiella tillgångarna och skulderna inom alla sektorer av samhällsekonomin med bättre aktualitet än årsstatistiken. Statistikcentralen börjar publicera uppgifter i januari 2011, då det är fråga om uppgifter som gäller tredje kvartalet år 2010. Årsstatistiken över finansräkenskaperna publiceras följande gång i juli 2011.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko +358-9-1734 3341, Marjatta Ropponen +358-9-1734 3323, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (347,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2009/rtp_2009_2010-07-15_tie_001_sv.html