Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.7.2011

Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under första kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under första kvartalet år 2011 med 0,8 procent jämfört med föregående kvartal. Detta berodde på att ökningen av hushållens finansiella nettotillgångar stannade av samtidigt som skulderna fortsatte att öka. Hushållens finansiella nettotillgångar uppgick i slutet av första kvartalet år 2011 till 109,4 miljarder euro. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaper.

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Värdet av hushållens finansiella tillgångar uppgick i slutet av mars år 2011 till 223,4 miljarder euro, vilket var en ökning med bara 0,1 procent från föregående kvartal. Att ökningen stannade av berodde på kapitalförluster. Kapitalvinsterna på 3,5 miljarder euro under sista kvartalet år 2010 vände under första kvartalet år 2011 till kapitalförluster på 0,8 miljarder euro i och med nedgången i börskurserna. Även om hushållens nettoplaceringar i noterade aktier samtidigt ökade med 0,8 miljarder euro, förändrades inte den totala nivån av finansiella tillgångar i någon betydande omfattning, eftersom ökningen av insättningar stannade av nästan helt.

Då räntenivå steg förde hushållen över sina insättningar från överförbar inlåning till tidsbunden inlåning. Den överförbara inlåningen minskade med 0,6 miljarder euro till 39,4 miljarder och den tidsbundna ökade med 0,7 miljarder till 35,8 miljarder euro.

Hushållens skulder fortsatte att öka under första kvartalet 2011. Ökningen av låneskulder avtog dock ytterligare. Medan ökningen av låneskulder under andra kvartalet år 2010 fortfarande var 2,0 procent jämfört med föregående kvartal, var ökningen under första kvartalet 2011 bara 0,8 procent. Hushållens låneskulder uppgick i slutet av mars år 2011 till 105,1 miljarder euro. Detta är 5,7 procent mer än året innan. I kvartalsstatistiken över finansräkenskaperna omfattar hushållens låneskulder inte andelar av bostadsbolagslån, som i årsstatistiken räknas till hushållens lån.

I företagens totala finansiella tillgångar och skulder skedde inga betydande förändringar under första kvartalet år 2011. Efter att företagen minskat sin skuldfinansiering med 4,9 miljarder euro under sista kvartalet år 2010, höll de sin skuldfinansiering under första kvartalet år 2011 nästan på samma nivå. Med skuldfinansiering avses låneskulder och finansiering i form av skuldinstrument sammanlagt. I slutet av mars år 2011 uppgick företagens lån till totalt 161,9 miljarder euro och skulder i form av skuldinstrument till 27,8 miljarder euro.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen (09) 1734 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/01/rtp_2011_01_2011-07-29_tie_001_sv.html