Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.4.2012

Nedgången i hushållens finansiella nettotillgångar stannade av under sista kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar återhämtade sig något under sista kvartalet 2011. Den stundtals kraftiga nedgången under de tre första kvartalen år 2011 vände till en ökning på 2,3 procent under slutet av året. Situationen utjämnades i och med att aktiekurserna börjat återhämta sig under slutet av år 2011 samtidigt som ökningen av hushållens insättningar alltjämt fortsatte. Den fortsatt stabila ökningen av upplåningen ökade däremot hushållens skulder. Hushållens finansiella tillgångar var 1,7 gånger så stora som skulderna i slutet av år 2011. De finansiella nettotillgångarna uppgick till 89,9 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Hushållens skulder fortsatte sin jämna ökning och steg till 126,0 miljarder euro före slutet av år 2011. Ökningen jämfört med föregående kvartal var 1,2 miljarder euro. Största delen av hushållens skulder består av lån, vilka ökade med 1,5 miljarder euro. Totalsumman för lånen steg till 117,3 miljarder euro och fortsatte därmed den redan långvariga ökningen av hushållens skuldsättningstrend.

Minskningen av hushållens finansiella tillgångar under de två föregående kvartalen vände till en ökning på 1,6 procent under det sista kvartalet år 2011. Då aktiekurserna bara börjat återhämta sig svarade insättningarna för den största delen av ökningen av de finansiella tillgångarna. Medan nettoplaceringarna i fondandelar och noterade aktier minskade något, ökade insättningarna med 1,4 miljarder euro till 80,2 miljarder euro. Tack vare kapitalvinsterna ökade också totalantalet noterade aktier och fondandelar något. I slutet av år 2011 uppgick hushållens finansiella tillgångar till 215,9 miljarder euro.

Företagens finansiella nettoställning förändrades ganska måttligt. Den försvagades med 2,6 procent bl.a. på grund av att insättningarna minskade med 4,2 procent till 26,0 miljarder euro. Samtidigt minskade också företagens lånefinansiering med 0,9 procent till 192,1 miljarder euro. I slutet av år 2011 hade företagen 175,2 miljarder euro mer i skulder än i finansiella tillgångar.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 09 1734 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/04/rtp_2011_04_2012-04-30_tie_001_sv.html