Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj.EUR

Instrument År
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AF0 Finansobjekt totalt 146 741 158 124 178 011 195 362 201 643 185 557 206 801 224 974 217 728 220 194
AF21 Sedlar och mynt 1 668 1 964 2 487 2 538 3 037 3 336 3 899 3 938 4 724 5 237
AF22 Överförbar inlåning 37 465 39 602 41 778 42 137 42 921 45 324 55 019 40 323 41 711 46 183
AF29 Övrig inlåning 10 538 10 216 13 143 14 431 20 050 25 226 16 562 35 145 38 539 34 019
AF33 Penningmarknadsinstrument och masskuldebrevslån 1 390 2 483 2 861 4 279 3 563 3 833 4 879 6 247 6 225 5 500
AF34 Finansiella derivat 0 176 283 388 142 30 0 31 18 1
AF4 Lån 575 626 771 1 046 143 317 92 0 0 0
AF511 Noterade aktier 17 625 18 700 22 617 26 987 27 114 15 021 22 982 29 312 21 280 24 332
AF512 Icke noterade aktier 25 959 27 502 29 730 31 790 29 733 28 216 32 143 33 862 33 936 27 558
AF513 Andra ägarandelar 8 734 9 176 9 963 9 983 9 917 10 549 10 181 12 636 12 127 11 276
AF52 Fondandelar 6 573 8 992 12 930 17 639 18 056 9 115 12 778 14 439 11 601 13 738
AF6 Försäkringstekniska reserver 31 596 33 812 37 314 39 859 42 184 39 646 42 795 43 653 41 993 46 378
AF7 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 4 618 4 875 4 134 4 285 4 783 4 944 5 471 5 388 5 574 5 972

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2012, Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj.EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/rtp_2012_2013-07-11_tau_001_sv.html