Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR

Instrument År
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AF0 Finansobjekt totalt 210 887 214 297 223 708 244 621 270 621 292 319 279 090 311 201 318 044 329 413
AF2 Sedlar, mynt och inlåning 16 184 14 030 12 496 13 570 17 271 22 261 21 987 27 892 26 754 29 828
AF331 Penningmarknadsinstrument 2 176 3 199 2 761 2 926 1 651 1 864 2 134 3 930 3 213 2 112
AF332 Masskuldebrevslån 5 010 3 250 2 719 2 293 1 324 1 523 1 443 2 650 2 110 2 527
AF34 Finansiella derivat 1 582 2 392 1 991 1 672 3 073 5 509 3 483 3 841 5 548 5 931
AF4 Lån 74 470 74 561 71 084 70 650 79 450 87 811 76 406 81 726 82 163 86 151
AF511 Noterade aktier 9 125 7 128 8 768 9 678 9 462 4 587 8 300 10 734 8 141 9 107
AF512 Icke noterade aktier 60 707 63 295 70 609 81 034 90 311 103 807 105 143 116 285 121 608 122 111
AF513 Andra ägarandelar 347 388 509 848 724 748 930 1 919 1 230 968
AF52 Fondandelar 3 730 4 442 5 525 6 930 6 732 1 685 2 684 4 517 4 109 4 501
AF6 Försäkringstekniska reserver 2 260 2 432 2 298 2 550 1 875 1 845 1 824 1 880 2 069 2 893
AF7 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 35 296 39 180 44 948 52 470 58 748 60 679 54 756 55 827 61 099 63 284

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2012, Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/rtp_2012_2013-07-11_tau_005_sv.html