Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj.EUR

Sektor/Instrument År
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
S11 Icke-finansiella företag och bostadssamfund Financiella transaktioner netto 8 195 3 716 644 -588 223 -3 968 -4 816 4 179 3 582 150
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 6 456 8 249 4 975 6 416 3 978 1 224 6 388 8 669 2 293 3 026
Statistisk skillnad -1 739 4 533 4 331 7 004 3 755 5 192 11 204 4 490 -1 289 2 875
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag Financiella transaktioner netto -938 185 310 908 -320 126 1 129 1 912 1 169 3 227
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -215 295 1 024 1 178 723 1 937 1 150 690 1 000 863
Statistisk skillnad 723 110 714 270 1 043 1 811 21 -1 222 -169 -2 364
S13 Offentlig sektor Financiella transaktioner netto 3 217 3 748 3 462 6 782 9 370 8 065 -4 815 -5 444 -2 069 -4 296
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 3 635 3 449 4 235 6 761 9 601 8 066 -4 680 -5 011 -1 938 -4 200
Statistisk skillnad 418 -299 773 -21 231 1 135 433 131 96
S14 Hushåll Financiella transaktioner netto -224 -2 854 -907 -3 334 -3 040 -4 178 3 363 -736 -1 117 -5 885
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -2 561 -2 505 -4 863 -6 912 -6 849 -5 658 501 -1 286 -4 272 -4 117
Statistisk skillnad -2 337 349 -3 956 -3 578 -3 809 -1 480 -2 862 -550 -3 155 1 768
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Financiella transaktioner netto 28 993 734 -239 -542 1 000 641 -105 -26 -571
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 221 245 366 392 247 408 225 105 287 309
Statistisk skillnad 193 -748 -368 631 789 -592 -416 210 313 880
S2 Utlandet Financiella transaktioner netto -10 278 -5 788 -4 243 -3 529 -5 691 -1 045 4 498 194 -1 539 7 374
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -7 536 -9 733 -5 737 -7 835 -7 700 -5 977 -3 584 -3 167 2 532 3 348
Statistisk skillnad 2 742 -3 945 -1 494 -4 306 -2 009 -4 932 -8 082 -3 361 4 071 -4 026

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2012, Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj.EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/rtp_2012_2013-07-11_tau_009_sv.html