Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.7.2017

Hushållens nettoförmögenhet steg till 575 miljarder euro år 2016

Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 293 miljarder euro och övriga tillgångar till 436 miljarder euro i slutet av år 2016. Under året ökade de finansiella tillgångarna med 13 miljarder euro. Övriga tillgångar, dvs. reala tillgångar, ökade med 9 miljarder euro. Av övriga tillgångar är byggnader och mark de mest betydande. Också hushållens skulder ökade. Ökningen var 8 miljarder euro och nivån steg till 155 miljarder euro. Hushållens nettoförmögenhet som utgörs av finansiella tillgångar och skulder samt övriga tillgångar steg därmed till 575 miljarder euro. Ökningen från året innan var 15 miljarder euro. Största delen, dvs. 10 miljarder euro, utgjordes av kapitalvinster på finansiella tillgångar. Hushållens nettotillgångar har ökat oavbrutet sedan år 2008. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens finansiella tillgångar och skulder, övriga tillgångar samt nettotillgångar 2007–2016, miljarder euro

Hushållens finansiella tillgångar och skulder, övriga tillgångar samt nettotillgångar 2007–2016, miljarder euro

Hushållens nettotillgångar har ökat åtta år i följd

Hushållens nettoställning. dvs. den sammanlagda summan av deras finansiella tillgångar och skulder samt övrig förmögenhet, har förbättrats oavbrutet fr.o.m. år 2008. Nivån för nettoförmögenheten år 2016, 575 miljarder euro, är 141 miljarder euro högre än år 2008. På utvecklingen har inverkat både ökningen av den finansiella nettoförmögenheten och realförmögenheten. Ökningen av nettoförmögenheten har varit möjlig även om också hushållens skuldsättning har ökat år för år. Ökningen av de finansiella och reala tillgångarna har dock varit snabbare än skuldsättningen.

Hushållens skuldsättning fortsatte också år 2016, men särskilt i och med aktiekursernas gynnsamma utveckling och ökningen av övriga tillgångar ökade hushållens totala förmögenhet. År 2016 uppgick nettoförmögenheten till totalt 15 miljarder euro.

Hushållens största enskilda placeringsinstrument är fortsättningsvis insättningar. Trots låga räntor uppgick hushållens finansiella tillgångar i insättningar till 83 miljarder euro i slutet av år 2016. Detta motsvarar 28 procent av hushållens totala finansiella tillgångar. Insättningarna ökade med tre miljarder euro. När det gäller insättningar fortsatte övergången från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton liksom under tidigare år.

Det totala värdet av hushållens innehav av noterade aktier och fondandelar uppgick till 57 miljarder euro, dvs. till 20 procent av hushållens finansiella tillgångar. Ökningen jämfört med slutet av föregående år var fem miljarder euro. Nästan allt av ökningen utgjordes av kapitalvinst. Nettoplaceringarna i både noterade aktier och fondandelar var på en fortsatt låg nivå liksom under några år innan. Nettoplaceringarna i fondandelar var en halv miljard positiva, medan nettoplaceringarna i noterade aktier steg nätt och jämnt på plus.

Hushållens skuldsättningsgrad fortsatte att öka

Hushållens skuldsättningsgrad har på årsnivå stigit nästan oavbrutet fr.o.m. år 1997. Också år 2016 ökade skuldsättningsgraden i och med att låneskulderna ökade med 5 miljarder euro. Hushållens låneskulder uppgick till nästan 143 miljarder euro i slutet av år 2016. Ökningen av låneskulderna gjorde att hushållens skuldsättningsgrad steg med 2,2 procentenheter under året till 126,4 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av året sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under hela året.

Hushållens skuldsättningsgrad 1977–2016, låneskuld i förhållande till de disponibla inkomsterna

Hushållens skuldsättningsgrad 1977–2016, låneskuld i förhållande till de disponibla inkomsterna

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (330,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2016/rtp_2016_2017-07-13_tie_001_sv.html