Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument Kvartal
2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3
Skulder totalt 725 454 732 461 739 651 706 497 735 262 755 995 786 381 789 528 811 008 809 100
Penningmarknadsinstrument 5 220 5 167 3 482 4 782 4 823 4 041 3 246 3 182 2 563 2 863
Masskuldebrevslån 24 978 25 966 25 413 25 256 26 965 26 068 27 183 28 142 28 798 28 541
Lån 226 871 227 059 227 266 228 630 229 980 231 295 234 200 233 707 232 467 235 492
Noterade aktier 191 454 191 958 199 028 159 806 187 178 208 945 233 110 237 089 255 950 248 642
Onoterade aktier och andra ägarandelar 203 643 206 600 210 856 212 675 212 301 213 992 215 722 217 717 221 914 223 248
Finansiella derivat 2 197 2 842 2 024 2 605 2 325 2 455 2 620 2 360 1 865 1 922
Övriga skulder 71 091 72 869 71 582 72 743 71 690 69 199 70 300 67 331 67 451 68 392
Finansiella nettotillgångar -272 418 -264 387 -265 074 -237 264 -270 195 -293 262 -313 219 -315 551 -337 255 -328 392

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 21.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2021/03/rtp_2021_03_2021-12-21_tau_001_sv.html